Vorige pagina

Peter van der Wel

Samenvatting spreker
01. Over Peter

“De beste manier om de toekomst te voorspellen is hem zelf maken.”

Peter van der Wel is econoom, futuroloog én een veel gevraagd spreker – de toekomst houdt ons tenslotte allemaal bezig

“De beste manier om de toekomst te voorspellen is hem zelf maken”, zei Abraham Lincoln ooit. Voor Peter van der Wel is deze uitspraak een persoonlijk mantra. Het slaat de spijker op zijn kop; want als futuroloog houdt Peter zich bezig met ‘De Goede Toekomst’. Hij ziet de toekomst namelijk niet als iets waar we angstig voor moeten zijn. 

“Door de toekomst in het heden te verkennen, te anticiperen en te handelen naar onze idealen, kunnen we zelf een betere wereld vormgeven.”

Voordat Peter van der Wel futuroloog werd was hij al econoom, inmiddels met een rijk gevuld CV. Hij werkte voor grote corporates, maar ook voor het mkb, non-profits en overheden. Hij was acht jaar lang directeur van stichting EPN, dat zich inzet voor IT die maatschappelijke impact maakt en waaraan ook de stichting Safe Internet Foundation (SIF), het Nederlands Instituut voor Telemedicine (NITEL), het Platform voor de Informatiesamenleving en Platform de Virtuele School verbonden zijn.

Peter van der Wel is directeur van FutureVision en auteur van onder andere ‘Economie voor wereldverbeteraars’, ‘Toekomstverkennen’, ‘Impact’ en ‘De toekomst is al begonnen’. Momenteel werkt hij aan een nieuw boek: ’50 lessen van de futurologie’. Ook is hij een gewilde spreker, wat aangeeft hoezeer de toekomst ons allen bezighoudt. 

In zijn lezingen neemt hij mensen mee op een reis naar de toekomst en laat zien dat dit geen ‘glazen-bol-kijken’ is, maar dat je door middel van systeemdenken en exploratieve scenario’s tóch vrij nauwkeurige toekomstvoorspellingen kunt doen.

Hij schetst bovendien een beeld van een betere toekomst, onder andere door de (technologische) mogelijkheden die voor het oprapen liggen. Dan moeten we echter wél onze eigen belemmerende denkpatronen kunnen doorbreken en ons voorstellingsvermogen vergroten. Peter van der Wel vertelt hoe.

Peter van der Wel is econoom, futuroloog én een veel gevraagd spreker – de toekomst houdt ons tenslotte allemaal bezig “De beste manier om de toekomst te voorspellen is hem zelf maken”, zei Abraham Lincoln ooit. Voor Peter van der Wel is deze uitspraak een persoonlijk mantra. Het slaat de spijker op zijn kop; want als futuroloog houdt Peter zich bezig met ‘De Goede Toekomst’. Hij Bekijk meer...

02. Purpose

"Klimaatcrisis, pandemie, oorlog. Veel mensen zijn bang voor de toekomst. Ik zet hier 'de goede toekomst' tegenover."

Peter van der Wel - Purpose

"Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist."

Peter van der Wel

Futurologie laat ons geloven in het onmogelijke

Hoe kan het dat iedere serieuze futurist jaren geleden al een pandemie voorspelde? Of een nieuwe economische crisis? Wat weten zij dat wij niet weten en waarom laten we ons er steeds weer door verrassen? 

“Er zijn een aantal wetmatigheden die steeds weer in een cyclus terugkomen. ‘7 vette en 7 magere jaren’ is niet zomaar een uitspraak, dat fenomeen is heel logisch verklaarbaar.”

Als voorbeeld noemt hij de economische conjunctuur, maar ook het groeimodel de ‘S-Curve’, waarmee je de adoptie van technologische (product)ontwikkelingen in kaart brengt. Het toont aan dat ontwikkelingen altijd een tijdelijke exponentiële groei hebben. Maar wij mensen hebben niet het vermogen om exponentieel te denken, daardoor verbazen we ons er steeds opnieuw over.

“Futurologie laat ons geloven in het onmogelijke. Neem nu de televisie. Hoeveel mensen konden zich in 1950 voorstellen dat er zo’n kastje in de woonkamer zou staan? 10 jaar later had 10 procent van de huishoudens een tv. En nog eens 10 jaar later 80 procent.” 

Vooroordelen en blinde vlekken spelen een rol. Om dit in te zien kan er ook geleerd worden van het verleden. Geschiedenis leert ons hoe de wereld zich heeft ontwikkeld tot wat hij nu is. 

“Er was een tijd dat we ons als mensheid het einde van de slavernij of het communisme niet konden voorstellen. Of vrouwenemancipatie. Nu kunnen we ons het tegenovergestelde juist niet meer voorstellen.” 

Ook angst belemmert ons om de toekomst voor ons te zien, volgens Peter van der Wel. En dat terwijl – als je maatschappelijke ontwikkelingen over een langere periode bekijkt – het steeds beter gaat met ons. Peter voorspelt dat we in de toekomst met steeds minder middelen meer kunnen doen, wat onze manier van leven en werken zal veranderen. 

Moeten we bang zijn voor bijvoorbeeld robots die onze banen ‘inpikken’. Als het aan Peter ligt niet:

“De aard van ons werk zal veranderen en we zullen meer vrije tijd krijgen. We zullen inzien dat ons levensgeluk niet afhangt van ons consumptiegedrag, maar van hoe we in verbinding staan met anderen en hoe we van betekenis voor elkaar zijn.”

En daar ligt volgens Peter de sleutel naar het samen creëren van een betere wereld.

Boek Peter van der Wel voor jouw event

Een lezing van Peter van der Wel is een visuele belevenis. Wil je hem graag als spreker boeken voor jouw event? Voeg hem toe aan je selectie van sprekers of boek hem direct. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en zijn beschikbaarheid.

03. USP’s

Waarom Peter van der Wel uitnodigen als spreker voor jouw event?

1. Ondernemers en beleidsmakers

De lezingen en masterclasses van Peter van der Wel bieden zowel beleidsmakers als ondernemers handelingsperspectief in hoe om te gaan met en in te spelen op toekomstige ontwikkelingen, door middel van systeemdenken.

2. Hoopvol

De dreigende klimaatcrisis, robots die ons werk overnemen, polarisatie in de samenleving, oorlog. We zijn vaak bang voor het onbekende en dat ligt altijd in de toekomst. Peter legt uit hoe vooruitzien en anticiperen ons naar ‘de goede toekomst’ kan leiden.

3. Betere wereld

Hoe moeilijk dat soms ook voor te stellen is, hebben we als mensheid een gedeeld beschavingsideaal én een gedeelde toekomst. Het creëren van een betere wereld doen we samen. Peter vertelt hoe het omarmen van futurologie daarbij kan helpen.

4. Nederigheid

Futurologie maakt nederig, het laat zien hoe weinig invloed we hebben op grote drijvende krachten die verandering aanjagen. Tegelijkertijd benadrukt Peter dat we door toekomstscenario’s te onderzoeken juist kunnen afbuigen in een nieuwe richting. Als maatschappij, maar ook als individu hebben we hier invloed op.

5. Diversiteit

Futurologie heeft raakvlakken met ontzettend veel domeinen en vakgebieden. De lezingen van Peter zijn daarom in de basis toepasbaar op ieder publiek, maar worden door middel van de juiste haakjes toegespitst op specifieke branches.

 • 1. Ondernemers en beleidsmakers

 • 2. Hoopvol

 • 3. Betere wereld

 • 4. Nederigheid

 • 5. Diversiteit

04. For Good interview

Vijf vragen aan:
Peter van der Wel

For Good: wat betekent het voor jou?

“Ik wil als futuroloog bijdragen aan een duurzamere, eerlijkere wereld. En ik geloof ook echt dat dit mogelijk is; een toekomst creëren die goed voor ons allemaal is. Mijn lezingen zijn daarom niet alleen vermakelijk en leerzaam, ze schudden mensen ook wakker – in het heden moeten we nadenken over de toekomst.”

Walk the Talk: hoe ben jij van waarde?

“Dat is ongetwijfeld mijn diverse achtergrond, ik ben econoom én futuroloog en heb op beide vlakken veel kennis en ervaring opgebouwd. Ik vertel en laat zien wat de toekomst te bieden heeft, en onderbouw dat ook. Daarnaast heb ik 30 jaar ervaring opgedaan als spreker, maar ook als consultant. Hierdoor heb ik in de keukens van talloze organisaties mogen kijken en gezien hoe zij omgaan met uitdagingen. Ik deel diverse praktijkervaringen op levendige wijze met het publiek.”

Wie is jouw grote voorbeeld of inspirator?

“Buckminster Fuller is mijn grote held. Architect, uitvinder, filosoof én futuroloog. Hij bedacht de uitdrukking ‘Spaceship Earth’ om onze planeet te beschrijven. Hij zag de aarde als een ruimteschip, met de mensheid als bemanning. Alleen door samen te werken kunnen we hem besturen en laten functioneren. Hij was een groot visionair.”

Waar hou je van en wat maakt je typisch Peter?

“Ik houd van heel veel dingen. Wandelen met mijn hondje, met de camper op pad, lezen over iets dat ik daarvoor nog niet wist. Maar mijn levensvervulling haal ik uit het contact met mensen. Mijn dag is goed als ik een leuk gesprek met iemand heb gehad. Voor al deze dingen maak ik ook echt bewust tijd.”

Wat kan het publiek van jou verwachten?

“Ik word er gelukkig van als ik mensen mag inspireren. Dat het onderwerp futurologie nog lang blijft rondspoken in de hoofden van mensen. En dat ze beseffen dat futurologie geen koffiedik kijken is, maar een wetenschap. Ik praat graag na met mensen uit de zaal, om te horen hoe het thema beklijft en welke waardevolle inzichten het heeft opgeleverd.”

 • For Good: wat betekent het voor jou?

 • Walk the Talk: hoe ben jij van waarde?

 • Wie is jouw grote voorbeeld of inspirator?

 • Waar hou je van en wat maakt je typisch Peter?

 • Wat kan het publiek van jou verwachten?

05. Keynotes

Wil je Peter van der Wel boeken als (keynote) spreker voor een conferentie, college of evenement? Hiernaast vind je een greep uit de verschillende keynotes. Programma op maat? Vraag naar de mogelijkheden.

1. De Goede Toekomst

Veel mensen zijn bang voor de toekomst. Ze zijn bang voor de dreigende klimaatcrisis, bang voor de polarisatie in de samenleving, bang dat robots onze banen gaan overnemen of bang voor uit de handlopende kunstmatige intelligentie. In deze presentatie zet Peter daar een ander toekomst beeld tegenover: De Goede Toekomst.

Peter laat tijdens zijn lezing zien hoe met al bestaande technologie binnen 15 jaar 90 % van alle uitstoot aan schadelijke stoffen en broeikasgassen kan verdwijnen. Dat is dus veel sneller dan overeengekomen in het akkoord van Parijs. En daarvoor zijn geen draconische maatregelen nodig en krijgen we geen daling van welvaart of levensstandaard. Integendeel zelfs; deze transities zullen juist veel nieuwe welvaart opleveren. Het mooie is dat deze transities al bezig zijn en gewoon een gevolg zijn van economische en technische wetmatigheden. Deze transities kunnen we stimuleren of juist afremmen. Aan ons de keuze.

En daar houdt het niet op. Om het nog mooier te maken zullen in het verlengde hiervan ook veel andere problemen verdwijnen. We kunnen zo ook versneld de 17 SDG’s van de VN realiseren. Eindelijk voor iedereen op aarde goede basisvoorzieningen, goed onderwijs, goede medische zorg en een goed leefklimaat.

2. Masterclass Toekomst verkennen

Je hoort vaak dat de wereld steeds sneller verandert. Maar dat is maar ten dele waar. Alleen wie onvoldoende vooruit kijkt, wordt overvallen door de gebeurtenissen die op ons afkomen. Dat geldt voor de klimaatproblemen, de stikstof problemen en dat gold ook voor de recente problemen met COVID-19. Veel mensen en organisaties kijken onvoldoende vooruit. Hoe kun je leren in de (nog onzekere) toekomst te kijken? Wat zijn de mogelijke, waarschijnlijke, gewenste en onverwachte toekomsten? In deze masterclass maakt u kennis met de 100 lessen van de futurologie waardoor u beter de toekomst kunt zien aankomen, en waarmee u uw voordeel kunt doen om in het heden betere beslissingen te nemen.

Uiteraard is iedere masterclass maatwerk. Zowel inhoudelijk als qua vorm stemt Peter zijn masterclass in overleg met de opdrachtgever af op de gewenste doelstellingen en de deelnemers.

 • 1. De Goede Toekomst

 • 2. Masterclass Toekomst verkennen

06. Media
 • Peter van der Wel - Media 1
 • Peter van der Wel - Media 2
  Peter tijdens zijn online lezing 'Toekomstverkennen'
  (2021)
 • Peter van der Wel - Media 3
 • Peter van der Wel - Media 4
 • Peter van der Wel - Media 5
 • Peter van der Wel - Media 6
07. Klanten

Impactvolle samenwerkingen had Peter van der Wel onder andere met....

 • “Peter heeft ca 350 klanten meegenomen in zijn visie op de toekomst. Een aanrader voor iedereen die zich wil verbazen over hetgeen er gaande is.”

  – Alex de Groot, Manager Beleggen

  MeesPierson
  MeesPierson
 • Samsung.
  Samsung
  Samsung
 • Strukton.
  Strukton
  Strukton
 • “Er wordt nog steeds over na gesproken. Een aanrader voor collega directeuren, bestuurders en CEO’ s om hun personeel op te ‘trakteren’.”

  – Guus Pelzer, Directeur

  Waterschapsbedrijf Limburg
  Waterschapsbedrijf Limburg
 • Abbott.
  Abbott
  Abbott
 • BinckBank.
  BinckBank
  BinckBank
 • FNV.
  FNV
  FNV
 • Gemeente Lelystad.
  Gemeente Lelystad
  Gemeente Lelystad
 • GGD GHOR.
  GGD GHOR
  GGD GHOR
 • “Van begin tot einde boeiend en inspirerend. Ook de dagen erna werd er nog positief gerefereerd aan zijn verhaal. Aanrader dus!”

  – Jaap Jamin, Manager Prevention & Mental Health Education

  Jellinek
  Jellinek
 • Laurentius Ziekenhuis.
  Laurentius Ziekenhuis
  Laurentius Ziekenhuis
 • Ministerie van Financiën.
  Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Justitie.
  Ministerie van Justitie
 • “Door heldere verbanden te leggen tussen verleden en heden neemt Peter je mee tot verrassende inzichten voor de inrichting van organisatie voor de toekomst en de daarbij te hanteren strategie.”

  – Gijs Vissers, Manager Contract Management

  Heineken
  Heineken
 • Universitair Medisch Centrum Groningen.
  Universitair Medisch Centrum Groningen
  UMCG
 • “Zeer interessante spreker met een goed verhaal en een dynamische presentatie. Peter heeft ons laten nadenken over de toekomst en hij heeft alle genodigden verward maar geboeid achtergelaten.”

  – Suzan van der Bruggen, Coördinator Alumni

  Universiteit van Amsterdam
  Universiteit van Amsterdam

Advies of meer informatie nodig?

Jouw event is erg belangrijk, net zoals het vinden van de juiste spreker of dagvoorzitter. Wij denken met je mee en overtreffen graag je verwachtingen.

Neem contact op