Vorige pagina
Vorige pagina

Nieuw sprekersbureau zet nieuwe standaards

Voor sprekers, dagvoorzitters en opdrachtgevers.

Hoezo een nieuw bureau? Wat maakt Speakers for Good zo uniek? Vijf vragen aan oprichter Ruud Veltenaar

We zitten in een riant en rustgevende kantoor in een rijksmonument uit 1860 te ’s Gravenhage. Met uitzicht op diverse ambassades en het Willemspark. Het blijkt hier goed toeven, in de residentie en kantoor van Ruud Veltenaar, met het Binnenhof, de Raad van State en het Vredespaleis om de hoek.

Nederland telt tientallen sprekersbureaus en bijna allemaal opereren zij primair op de nationale markt. Een nadere beschouwing maakt duidelijk dat ze qua opzet niet veel van elkaar verschillen. Het zijn voornamelijk handelshuizen die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Er wordt relatief weinig waarde toegevoegd, niet voor de opdrachtgevers en ook niet voor de sprekers en dagvoorzitters. Tientallen thema’s, honderden onderwerpen en duizenden sprekers, maakt het voor de meeste bureaus lastig om echt maatwerk te bieden, laat staan de verwachtingen telkens weer te overtreffen.

Dus tijd voor een nieuw bureau; het kan en moet beter?

Ruud oogt ontspannen en glimlacht veelzeggend bij deze vraag. “Laat ik het zo zeggen; Speakers for Good streeft er absoluut niet naar om de beste of de grootste van de wereld te worden. Wij zijn veel liever de beste vóór de wereld. Daarom werken wij voornamelijk met ervaren, impactvolle sprekers en dagvoorzitters met een bewezen track record. Die denken en acteren vanuit de bedoeling. Onze wereld kent grote uitdagingen en een aantal transities van systemen en sectoren is onvermijdelijk. Als de crisis verder toeneemt, dan zullen de transities in een stroomversnelling raken en zal onze toekomst vanzelf opnieuw vorm krijgen.

“Ik ken geen ander sprekersbureau dat zo nadrukkelijk en expliciet vanuit de purpose aan deze onafwendbare omwenteling werkt.”

Onze sprekers en dagvoorzitters creëren duidelijkheid over deze toekomst en bieden hoop op een betere wereld, met vitale ideeën en oplossingen voor de wereld van morgen. Ik ken geen ander sprekersbureau dat zo nadrukkelijk en expliciet vanuit de purpose aan deze onafwendbare omwenteling werkt. Doing Good: waarde creëren, zowel ecologisch, sociaal als financieel. Voor alle stakeholders. En dat resulterend in Doing-Well, een leuk rendement op geïnvesteerd vermogen. Niets meer en niets minder. Want er is natuurlijk helemaal niets mis met wat euro’s verdienen aan het oplossen van ’s werelds grootste problemen, toch?”

Vanuit welke thema’s en onderwerpen werkt Speakers for Good; zijn deze anders dan bij de andere bureaus?

“Dat is een goede en relevante vraag. De meeste bureaus hanteren 20 thema’s en meer dan 100 topics. Ze bedienen enkele honderden tot soms wel vele duizenden sprekers, met een relatief klein team. Het zijn de Alibaba’s van de nieuwe tijd. Goedwillende opportunisten, die voornamelijk in mogelijkheden en kansen denken. Bij Speakers for Good geloven wij dat specialisatie en focus tot betere resultaten leidt. Voor onze opdrachtgevers. Voor onze sprekers en dagvoorzitters. En voor onszelf. Tenslotte vinden wij de relatie met onze stakeholders veel belangrijker dan de opportuniteiten. Hetzelfde geldt voor de evenementen waar wij actief zijn. De beoordelingen en testimonials van de deelnemers zijn voor ons leidend.”

Welke thema’s onderkent Speakers for Good dan?

“Onze thema’s zijn gekoppeld aan de grote uitdagingen van nu en morgen en voor zowel de huidige als de toekomstige generaties. Drie thema’s staan bij Speakers for Good centraal, die vervolgens zijn uitgewerkt naar een tiental onvermijdelijke en onomkeerbare transities.

Het eerste thema is ‘Leefbare Planeet‘ en gaat over een wereld waarbinnen we werken, leven en consumeren binnen de planetaire grenzen. Het gaat over klimaat, biodiversiteit, de natuur en onze leefomgeving.

Thema twee richt zich op de Veerkrachtige samenleving en dat gaat over veel meer dan de actuele hot topics als inclusiviteit en diversiteit. De ecologische, demografische en geo-politieke ontwikkelingen zorgen in de nabije toekomst voor grote sociale ontwrichting, waaronder toenemende ongelijkheid en armoede. Migratie, klimaatvluchtelingen, inflatie, recessie en een middenklasse die door de hoeven zakt. Onze sprekers en dagvoorzitters duiden niet alleen deze risico’s, maar dragen ook vitale ideeën en oplossingen aan. Geen ‘quick fixes’, of ’tips and tricks’, maar vanuit een grote ambitie en stip op de horizon, duiden zij de route naar Utopia voor Realisten. Onder het motto: “Vandaag ietsje beter dan gisteren” en “Morgen weer een stapje verder”.

“Onze thema’s zijn gekoppeld aan de grote uitdagingen van nu en morgen en voor zowel de huidige als de toekomstige generaties.”

En dat brengt mij bij het derde thema Business Netto Positief. Natuurlijk is er een eminente rol te vervullen door de overheid en ik vind dat zij veel meer moet reguleren. Dus veel zwaarder belasten wat slecht is voor de planeet en onze gezondheid en veel meer ontlasten dat bijdraagt aan een betere leefomgeving en ons welzijn, inclusief arbeid dat hierop een positieve impact heeft.

Maar de overheid beschikt toch niet over voldoende financiële middelen, noch heeft zij de innovatiekracht om de grote transformatie te volbrengen?

“Daar ben ik het mee eens. Ik geloof daarom ook dat het bedrijfsleven de grootste en belangrijkste taak te vervullen heeft. In het kort komt het er op neer dat onze bedrijven niet alleen moeten streven naar Net Zero, maar naar Netto Positief. Een gewenste en wenselijke transitie naar een soort hefboom; een instrument dat een betere wereld creëert. Bedrijven die onze grote problemen oplossen in plaats van vergroten. Dat is een Netto Positief bedrijf (red. ‘Netto Positief’ is een bestseller van Paul Polman, voormalig CEO van Unilever).

Hoe word je zo’n Netto Positief bedrijf? Waarom verbeteren je prestaties en resultaten dan? In alle aspecten. Voor iedereen. Overal. En altijd. In deze expeditie willen wij bedrijven, hun dappere leiders en ondernemende medewerkers meenemen!

Vervolgens hebben wij deze drie thema’s uitgewerkt naar iets meer dan tien onvermijdelijke en onomkeerbare transities van eminente systemen en sectoren in onze maatschappij. Hiermee sluiten wij niet alleen aan op de visie van de World Business Council for Sustainable Development, maar zijn deze transities ook terug te vinden in bijvoorbeeld het werk van Jan Rotmans (‘Omarm de Chaos’) en Paul Polman (‘Netto Positief’).

Dus een klant hoeft bij Speakers for Good niet aan te kloppen voor een spreker over bijvoorbeeld werkplekautomatisering, het optimaliseren van de klantbeleving, het verbeteren van managementvaardigheden en andere zaken die de waan van de dag domineren?

“Zo is het, ik zou het zelf niet beter kunnen formuleren. Wij willen organisaties en mensen echt een stap vooruit helpen in relatie tot de wereld waarnaar bijna iedereen verlangt. Wat is het diepere probleem? Hoe kan het beter als we onze verlangens verstrengelen? En wat is daarvoor nodig? Want linksom of rechtsom, uiteindelijk landen we in een meer duurzame wereld en rechtvaardige maatschappij. Of we creëren deze zelf, of de natuur dwingt het af.”

Wat betekent deze ambitie en focus voor het aanbod van sprekers en dagvoorzitters? Is de vijver waarin jullie vissen dan niet erg klein?

“Misschien lijkt dat op het eerste gezicht zo, maar in de praktijk valt het wel mee. Ten eerste hoef je helemaal geen honderden of duizenden sprekers aan boord te hebben om met deze thema’s en transities te werken. Dat is het voordeel van specialisatie en focus. Het gaat vooral om kwaliteit, impact en beleving. Weet je mensen in het hoofd en hart te raken? Elk event moet een echte belevenis zijn. Onze bijdrage moet mensen en organisaties in beweging zetten en houden. Een beleving waar nog vaak aan teruggedacht wordt en nog maanden later over gesproken wordt. Impact die ertoe leidt dat we anders gaan werken, leven, produceren en consuminderen. Ons netwerk is zo groot en internationaal dat we de komende maanden en jaren relatief eenvoudig en effectief kunnen werken aan een solide basis met voldoende sprekers en dagvoorzitters, die zich van het gangbare onderscheiden. Net zoals Speakers for Good. En het mooie en unieke van Speakers for Good is dat we nu het momentum erg mee hebben en dit zal de komende decennia alleen maar verder toenemen. Doordat de bedoeling bij Speakers for Good het fundament vormt en we geen kwantitatieve doelen hebben, verheugen wij ons zeer en ontspannen op de toekomst. En op onze impact. Zo leuk!”

Aan welke voorwaarden moet een spreker of dagvoorzitter voldoen om met Speakers for Good samen te werken?

“In beginsel werkt Speakers for Good uitsluitend met zeer ervaren sprekers en dagvoorzitters, die een uniek verhaal te vertellen hebben. Professionals die het vak verstaan en zich qua performance en inhoud onderscheiden van het gangbare. Net zoals het bureau, werken zij vanuit de bedoeling en weten zij mensen in het hart en hoofd te raken. Het zijn geboren verhalenvertellers en komen uit de praktijk. Ze weten wat het is om een bedrijf te leiden of een onderneming te starten en uit te bouwen naar een hefboom die de wereld een stap verder helpt.

Verder is het natuurlijk belangrijk dat zij verbonden zijn met onze thema’s en de transities, die we samen in de maatschappij herkennen en duiden. Het zijn stuk voor stuk partners en we beschouwen elkaar als vrienden vóór en ván ’t leven die, net als Speakers for Good, zich voortdurend proberen te verbeteren. Door te luisteren naar elkaar en open te staan voor feedback. Zo blijven we samen leren, over onszelf en over de wereld waarin we leven.”

Op jullie pagina voor sprekers staat dat je alleen op basis van een uitnodiging of na aanbeveling door derden kunt samenwerken met Speakers for Good. Betekent dit dat er geen mogelijkheden zijn voor jonge, aanstormenden talenten die zich nog niet helemaal bewezen hebben?

“In plaats van regels te maken voor anderen, maken we graag uitzonderingen voor onszelf, dus staan wij open voor samenwerking met de doelgroep die je zojuist benoemd. Wij beschouwen het als een groot genoegen om jonge sprekers en dagvoorzitters naar het volgende niveau te tillen. We investeren zelfs in hen, met zowel tijd als energie en geld. Daarnaast hebben we enkele zeer ervaren sprekers en dagvoorzitters aan boord, die het leuk vinden om hun jongere collega’s te begeleiden en mee te nemen naar de volgende fase van impactvolle sessies. Evenementen waar de deelnemers maanden later nog aan terugdenken en met anderen over praten.”

Welke toegevoegde waarde biedt Speakers for Good deze sprekers en dagvoorzitters? Wat maakt jullie zo uniek?

“Wij vormen een hechte gemeenschap die elkaar uitdaagt en versterkt. Na de zomer organiseren wij met enige regelmaat interne sessies waar onze vrienden vóór en ván ’t leven met elkaar sparren en TED-achtige sessies voor elkaar verzorgen. Zo inspireren we elkaar en zorgen we ervoor dat we blijven aansluiten op de actuele ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen. Niemand heeft de wijsheid in pacht en alleen samen kom je ver.

Verder onderkennen wij dat geen spreker hetzelfde is en daarom kunnen onze sprekers en dagvoorzitters zelf kiezen hoe we samenwerken. Wil je zelf je intake-gesprekken voeren? Prima, wij werken samen in vertrouwen. Wil je meeschrijven aan winnende offertes? Graag zelfs, als het er beter van wordt. Of wil je liever alles bij ons laten? Natuurlijk, wij zijn professionals. Wat je ook wilt en kiest, via onze systemen en productivity tools hebt je 24/7 toegang tot alle data. Zo bewaken we samen het proces en de progressie. Wij zijn altijd aanspreekbaar op de prestaties en resultaten. Dat doen wij omgekeerd ook.

Maar het meest onderscheiden wij ons door de actieve samenwerking om de performance en content van onze sprekers en dagvoorzitters verder te optimaliseren. In ons directe netwerk werken wij samen met fantastische partners die de bühne-vaardigheden versterken (red. ‘Speakers Club’) en die de content naar een hoger niveau tillen met effectieve templates, animaties en andere fraaie vormgeving. Hierdoor worden de presentaties memorabel en echt uniek (red. ‘Present Savvy’). Verder bieden wij onze sprekers en dagvoorzitters ook ondersteuning bij het maken van video’s, podcasts, blogs en zelfs bij het schrijven van een boek.”

Er zijn succesvolle sprekers die zeggen dat je niet met presentaties moet werken. Zij vinden dat op het podium niets meer mag schitteren dan zijzelf?

“Dit zegt volgens mij meer over de behoefte en bedoeling van deze sprekers dan over de kwaliteit van hun verhalen. De beste sprekers en dagvoorzitters zijn dienstbaar en verbonden met de mensen waarvoor ze mogen bijdragen. Ze zijn hun ego voorbij en hunkeren niet naar erkenning en applaus. Ze vinden de beoordeling door en beleving onder de deelnemers veel belangrijker dan de complimenten van de opdrachtgever. Als je te veel in jezelf gaat geloven, dan mag je niet meer serieus genomen worden, vind ik.”

Investeert Speakers for Good ook in haar sprekers en dagvoorzitters?

“Ik ken geen enkel ander bureau dat zoveel tijd, energie, aandacht en geld investeert in haar sprekers en dagvoorzitters als Speakers for Good. Dat doen wij niet alleen om onze sprekers en dagvoorzitters beter te maken, maar vooral om ervoor te zorgen dat hun unieke verhalen maximale impact maken en mensen en organisatie helpt en stimuleert om het verschil te maken. Om progressie te maken die ertoe doet. Voor iedereen. Altijd. En overal.

Voor onze exclusieve sprekers en dagvoorzitters hebben we een unieke, winnende propositie. Een integraal pakket van effectieve online marketingdiensten en -tools, inclusief je eigen website, digitale campagnes en een alles overziende management cockpit. Allemaal 100% transparant.

Samen met onze sprekers en dagvoorzitters werken we ook samen met professionele growth hackers en online marketingbureaus. Voor diverse exclusieve partners maken wij ook de nieuwsbrieven en helpen wij hen bij hun SEO- en SEA-activiteiten en bij hun sociale media campagnes. Samen werken we aan je merk. Als spreker en/of dagvoorzitter. Voor het beste resultaat en maximale impact.”

Waarom deze stap en waarom juist door Ruud Veltenaar? Is het niet een beetje doorzichtig en uiteindelijk toch vooral in jouw eigen belang?

Ruud lacht een beetje cynisch en schuift zichtbaar aangesproken naar het puntje van zijn stoel. “Ik vind het eerlijk gezegd een beetje een suggestieve vraag, maar ik begrijp deze wel. Ik heb Speakers for Good niet nodig om meer aanvragen voor mijzelf te genereren. Voor de pandemie ontving ik jaarlijks meer dan 2.000 aanvragen en inmiddels staat de teller weer op gemiddeld 25 aanvragen per week. Uit deze grote vijver kies ik de inspirimenten die ik maatschappelijk urgent vind en waarvan de doelgroep relevant is. Voorheen deelde ik de overige aanvragen met bevriende sprekers zoals bijvoorbeeld Leen Zevenbergen, Marga Hoek en Peter van de Wel. Of ik ‘verkocht’ in het verleden een simpele nee; ‘niet beschikbaar’. Hoe logisch is het dan om zelf een bureau te beginnen? Om je impact te vergroten. Om meer van waarde te kunnen zijn. Voor meer mensen en organisaties. Logisch toch?”

Maar dat is toch niet de belangrijkste reden om een internationaal boutique sprekersbureau te beginnen?

“Nee, natuurlijk niet en ik was na vele avonturen als ondernemer en investeerder helemaal niet meer van plan om ooit nog een eigen bedrijf te beginnen (red. Ruud heeft aan de wieg gestaan van Planet Internet, was oprichter van Parkmobile en twaalf jaar lang Chief Investment Officer van een groot, internationaal impact fonds). Maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan en het was erg logisch en zelfs natuurlijk om Speakers for Good te starten. De markt heeft schreeuwt naar mijn mening om een purpose gedreven bureau, dat voor alle stakeholders waarde creëert.

“We moeten voorkomen dat we onze toekomst verder koloniseren. We zijn vanuit historisch besef misschien niet schuldig maar wél verantwoordelijk voor het oplossen van de ecologische en sociale shit die op ons afkomt.”

We leven in een kolderieke en verwarde wereld en de waan van de dag voorkomt dat we ons bezig houden met de grote uitdagingen en de noodzakelijke omwenteling van systemen en transities van sectoren. Daar richt Speakers for Good zich op. Op de bedrijven en de dappere mensen die het verschil willen en moeten maken. Die echte progressie willen creëren. Binnen onze planetaire grenzen, rekening houdend met alle ecosystemen en voor iedereen. Ook de miljarden mensen die we de afgelopen eeuwen hebben achter gelaten.

Ik ben van mening dat we moeten voorkomen dat we onze toekomst nog verder koloniseren. Dat we vanuit het historisch besef niet schuldig maar wel verantwoordelijk zijn voor het oplossen van de ecologische en sociale shit die op ons afkomt. Daarom ben ik gestart met Speakers for Good. Om concrete en meetbare bijdragen te leveren en de wereld en mensheid een stap vooruit te helpen. Voor onze klanten. Voor onze sprekers en dagvoorzitters. Voor de mensen in de zalen en de organisaties die zij vertegenwoordigen. En natuurlijk ook voor ons zelf natuurlijk. Samen zijn we de beste vrienden vóór en ván het leven. Na de vele zakelijke avonturen en mondiale omzwervingen ben ik als serieel ondernemer met Speakers for Good thuisgekomen. Het bureau is voor mij mijn thuishaven en uiteindelijke bedoeling en ik blijf hiermee verbonden tot aan mijn laatste snik.”

Hoe voorkom je belangenverstrengeling en maken andere sprekers zich daar zorgen over?

“Dit vind ik wederom een suggestieve vraag, je gaat er blijkbaar vanuit dat persoonlijk gewin bij mij voorop staat? Dat wantrouwen sterker is dan vertrouwen?”

Ruud lijkt licht geïrriteerd, neemt zijn tijd en kiest zijn woorden zorgvuldig….

“Ik ben niet betrokken bij de dagelijkse gang van zaken, anders dan als spreker en dagvoorzitter. Ik heb geen toegang tot de aanvragen voor andere sprekers en ben ook niet betrokken bij algemene adviesaanvragen of voorstellen voor andere sprekers en dagvoorzitters. Wat dat betreft verkeer ik in dezelfde positie als elke andere spreker bij het bureau. Natuurlijk ben ik actief betrokken bij het werven en selecteren van nieuwe topsprekers en dagvoorzitters, dat is toch niet zo gek met mijn netwerk. Maar ook andere sprekers bij Speakers foor Good doen dat, dus ook hierin heb ik geen uitzonderingspositie. Verder heb ik niet de indruk dat collega-sprekers zich hierover zorgen maken, met name omdat het management van het bureau hier extra alert op is. Zij acteren roomser dan de Paus en het zal mij niet verbazen dat ik eerder achtergesteld dan voorgetrokken wordt.”

Hoe autonoom is je team? Hebben zij echt de bevoegdheden om niet jou maar andere sprekers voor te stellen?

“Het team moet vooral acteren vanuit het belang van de klant en het event en telkens de beste spreker of dagvoorzitters aandragen. Zoals eerder gezegd, ik krijg via mijn eigen website veel meer aanvragen dan ik kan en wil uitvoeren en ook deze worden ondergebracht bij Speakers for Good. Volgens mij geldt bij Speakers for Good echt 1 + 1 = 11. Het is een win-win voor iedereen. Echt waar.”

Waar staat Speakers for Good over tien jaar? Wat hebben jullie dan bereikt, qua groei en impact?

“Met deze vraag kan ik misschien wel het meest duidelijk de bedoeling van Speakers for Good onderstrepen. Wij hebben geen ondernemingsplan en dus ook geen doelen t.a.v. het aantal sprekers aan het einde van 2023 of een omzet- en winsttarget over vijf jaar. Uiteraard is een positieve cashflow noodzakelijk om onze bedoeling te kunnen vervullen en hetzelfde geldt voor onze niet-onderhandelbare waarden, waar we nooit compromissen sluiten.

“Bij Speakers for Good geldt 1 + 1 = 11. Wij creëren toegevoegde waarde voor alle stakeholders.”

We beschouwen onze waarden en bedrijfscultuur als bindmiddel en hefboom om onze toekomst te borgen en om van impact te blijven. Onze intenties en bedoeling zijn en blijven zuiver. Nu en in de toekomst. We zijn geen wereldverbeteraars. We hebben niet de wijsheid in pacht. Wel willen we van waarde zijn. Altijd. Overal en vooral voor iedereen. Voor één planeet en voor alles dat daarop leeft.”

En waar staat Speakers for Good dan over tien jaar?

Na enige stilte besluit Ruud met een typisch antwoord voor een filosoof: “Waar we dan staan? Tsja, we staan dan nog steeds waarvoor we staan. En waarop we staan; een wereld vol uitdagingen en opportuniteiten. De rest van het gewenste antwoord is volslagen irrelevant.”

Advies of meer informatie nodig?

Jouw event is erg belangrijk, net zoals het vinden van de juiste spreker of dagvoorzitter. Wij denken met je mee en overtreffen graag je verwachtingen.

Neem contact op